ระบบพิมพ์ใบประกาศ Online
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   Login   

รายการ :ใบประกาศ การอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน คณะกรรมการต่างๆ คณะทำงาน วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทั้งหมด
ค้นหาหัวข้อการอบรม :

ที่ รหัสการอบรม ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ
พิมพ์ใบประกาศ
ผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะทำงาน
1 00001 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4-5 สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์

พัฒนาโดย นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 V.1.0